Zabieg technologii HIFU

Zabieg Ultra Med HIFU

Zabieg Ultra Med HIFU opiera się na technologii skoncentrowanej wiązki ultradźwięków, która przesyłana jest do danego obszaru skóry, tworząc kontrolowane uszkodzenia komórek tkanki łącznej (powięzi). Skutkiem tego jest zmiana struktury kolagenu na bardziej “trójwymiarową”, czego konsekwencją kliniczną jest wzrost napięcia skóry w okolicy poddanej zabiegowi.

Image

Wskazania:

1

utratę jędrności skóry podczas odchudzania,

2

wiotkość skóry po przebytej ciąży lub nagłej utracie masy ciała,

3

liftingu twarzy i dekoltu,

4

wiotkość skóry na udach, pośladkach, piersiach,

5

naturalne starzenie się tkanek.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”