Lifting wolumetryczny

Lifting wolumetryczny

Lifting wolumetryczny ma na celu korektę/uzupełnienie objętości twarzy i poprawienie jej zarysu, szczególnie w miejscach, gdzie ilość tkanki podskórnej uległa stopniowemu zanikowi. 

Zadaniem zabiegu wolumetrii jest zwiększenie objętości tkanek i modelowania rysów twarzy.

 Efekt zabiegu jest natychmiastowy i utrzymuje się nawet do dwóch lat.

Wskazania:

1

modelowanie policzków,

2

uwydatnianie kości policzkowych,

3

korekta linii żuchwy,

4

modelowanie brody,

5

modelowanie owalu twarzy,

6

wypełnienie zagłębień w okolicach oczu i skroni,

7

korekta nosa.Projekt "Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej i Kardiologicznej w Żninie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez udoskonalenie i rozszerzenie usług medycznych oraz zatrudnienie pracownika”